Serwis Klimatyzacji : 883 760 200 Poniedziałek – Piątek : 8 – 16

Fotowoltaika

Twoja energia Twój zysk

Panele i instalacje fotowoltaiczne

Fotowoltaika a właściwie panele fotowoltaiczne mają zadanie zamienić promienie słoneczne na energię elektryczną.

Fotowoltaiczny zestaw przyłączamy do naszej instalacji elektrycznej, musimy jednak zaznaczyć że same panele to zaledwie połowa naszej inwestycji, druga część to dobór międzyinnymi odpowiedniego falownika (inwertera), zabezpieczeń oraz okablowania.

Znając już z czego zbudowana jest nasza instalacja, w prosty sposób wytłumaczymy Państwu zasadę jej działania.

Początkiem tego łańcucha jest foton (jednostka światła), padające promienie na nasze ogniwo jest pochłonięte przez krzem, gdzie wybija elektron ze swojej pozycji, jednocześnie zmuszając go do ruchu.

Ten ruch to właśnie przepływ prądu elektrycznego, zaznaczmy jednak że jest to prąd stały, taki jak w naszych akumulatorach. Prąd stały wytworzony przez generator solarny jest następnie przetworzony w falowniku na prąd przemienny, taki jak prąd płynący w naszych gniazdkach.

Teraz pozostaje nam tylko oddać nasz prąd do publicznej sieci energetycznej, zanim jednak oddamy nasze dobro do sieci montujemy dodatkowy licznik, który ma za zadanie opomiarowanie wyprodukowanego przez nas prądu. Za oddaną energię operator płaci według obowiązującej taryfy gwarantowanej.

Położenie geograficzne

Nasze położenie geograficzne pozwala nam na wyprodukowanie z panela fotowoltaicznego o mocy 1 kWp w ciągu jednego roku rzędu 900-1100 kWh energii elektrycznej. Za tym odpowiednio zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna zwraca się po ok. 9-10 latach.

W ustawie o OZE definiuje się następujące typy instalacji odnawialnych źródeł energii:

  • mikro instalacja – do 40 kW. Dla tej wielkości instalacji nie jest wymagane pozwolenie na budowę, właściciel nie musi prowadzić działalności gospodarczej. Koszt układu zabezpieczającego i pomiarowo-rozliczeniowego ponosi operator systemu dystrybucyjnego.
  • mała instalacja – od 40 kW do 200 kW. Wymagane jest pozwolenie na budowę zarejestrowana działalność gospodarcza. Częściowy koszt przyłączenia do sieci
  • duża instalacja – powyżej 200 kW. Wymagane jest pozwolenie na budowę, zarejestrowana działalność gospodarcza oraz koncesja. Częściowy lub pełny koszt przyłączenia do siec

Partnerzy

Najczęściej zadawane pytania

Zainstalowane panele fotowoltaiczne łączymy w całość odpowiednimi kablami, następnie wpinamy instalację do falownika. Falownik (inwerter) zamienia wytworzony z promieniowania słonecznego prąd stały na prąd zmienny. Prąd wychodzący z falownika jest już pełnowartościowym dobrem, teraz podłączamy go do domowej sieci poprzez dodatkowy tak zwany zielony licznik.

Nie, natomiast należy jednak zwrócić uwagę aby moc zestawu fotowoltaicznego nie przekraczała “mocy zamówionej”. Wielkość mocy zamówionej możemy znaleźć na rachunku za energię elektryczną. Jeżeli jest mniejsza, należy wystąpić do zakładu o zmianę mocy zamówionej.

W myśli obowiązującego prawa, decydując się na produkcję własnego prądu, gdy cały zestaw fotowoltaiczny nie przekroczy mocy 40kWh, nie musisz obawiać się ogromu formalności. Nie potrzebujesz pozwolenia budowlanego oraz żadnych koncesji, również nie musisz prowadzić działalności gospodarczej, pomimo, że będziesz sprzedawał prąd do sieci. Dla porównania przeciętna instalacja fotowoltaiczna która w pełni obsłuży gospodarstwo domowe wynosi średnio 4-6kWh.

Inwestycja powinna zwrócić się nam po ok. 8-10 latach. Producent zakłada 25 letni czas bezawaryjnej pracy, tak więc po spłacie inwestycji następne 15 lat mamy prąd zupełnie za darmo.

W przypadku instalacji dla domku jednorodzinnych nie ma potrzeby, deszcz zmyje brud.

Wszystkie elektryczne, które posiadamy w domu.

Tak. Instalacja jest w 100% bezobsługowa – prąd produkuje się bez konieczności Twojej ingerencji.

Nie. Ustawodawca wyraźnie mówi że zakład energetyczny musi dokonać wymiany licznika na swój koszt.

Odbywa się w cyklach półrocznych, zakład energetyczny liczy moc którą odkupił i którą sprzedał klientowi, po zbilansowaniu tych dwóch liczby wystawia rachunek.

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie czy połać dachowa na której chcemy zainstalować system PV jest skierowana na południe, następnym krokiem jest upewnienie się czy połać dachowa nie leży w strefie cienia rzucanego przez inne budowle, kominy, drzewa. Należy również sprawdzić czy połać dachowa posiada odpowiednio dużą powierzchnię, na przykładzie zamontowanie paneli PV o łącznej mocy 1 kWp wymaga ok. 8-10 m2 wolnej powierzchni.

Inwestycja w Firmę

Energia elektryczna wyprodukowana przez naszą instalację winna być w pierwszej kolejności konsumowana przez odbiorniki domowe. Dlaczego? A to dlatego, że w mocy prawa za energię niewykorzystaną zakład energetyczny odkupi od nas po bardzo niekorzystnej cenie tj. ok. 0,16 zł/kWh gdzie cena zakupu brutto waha się w granicy 0,70 zł/kWh. Tak więc nie budujemy instalacji z założeniem zarobku, budujemy na miarę naszych potrzeb.

Inwestycja prywatna

Inwestorzy prywatni krótko mówiąc instalacje fotowoltaiczne na potrzeby domowe, rozliczane są już w inny sposób. Ustawa obliguje Operatorów do odkupienia nadprodukowanej energii, w rzeczywistości wygląda to tak

– nadprodukowana energia zliczana jest przez licznik, trafia do operatora,

– w okresie większego zapotrzebowania na energię w gospodarstwie, odbieramy prąd od Operatora, możemy zaobserwować że Operator w tym momencie traktowany jest jak magazyn energii,

– istotną informacją dla prosumenta jest fakt że rozliczenie nadprodukowanej energii z operatorem przebiega w następujący sposób:

  • W instalacjach do 10KWp rozliczenie następuje w stosunku co do każdej nadprodukowanej 1KW i tak: 0,8 KW po stronie prosumenta – 0,2 KW po stronie Operatora
  • W instalacjach powyżej 10KWp rozliczenie następuje w stosunku co do każdej nadprodukowanej 1KW i tak: 0,7 KW po stronie prosumenta – 0,3 KW po stronie Operatora

Bezpłatna wycena

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Nasze realizacje