Modernizacja starego węglowego ogrzewania, dla obniżenia kosztów wykorzystano część instalacji kotłowni, natomiast w momencie generalnego remontu zmieniono Inwestorowi górne źródło ciepła z wysokotemperaturowego grzejnikowego na niskotemperaturowe podłogowe oraz ścienne.