Dla Inwestycji już istniejącej zaprojektowano system klimatyzacji obsługujący całość pomieszczeń bytowych, głównymi wytycznymi inwestora był montaż urządzeń zewnętrznych w miejscu oddalonym od tarasów oraz wykluczono umiejscowienie agregatów na ścianie frontowej. W wewnątrz domu wykonano mieszany dobór urządzeń klimatyzacyjnych. Piętro w całości wykonano urządzeniami kanałowymi z rozprowadzeniem poprzez kanały wentylacyjne do pomieszczeń gdzie zakończono instalację puszkami rozprężnymi wraz z kratkami nawiewno – wywiewnymi. Parter zaprojektowano jako urządzenia naścienne oraz typu konsola tak aby klient w budynku nie panowało środowisko przeciągu. Za zgodą Inwestora możemy udostępnić Państwu wyłącznie dokumentację z zewnątrz.