Nowo wybudowany dom jednorodzinny który posiadał centralną klimatyzację typu kanałowego lecz z opisu klienta system nie spełniał założonych wymagań, wykonano audyt omawianego systemu. Wynikiem był błędny projekt i wykonanie sytemu gdzie w skrócie wynikiem był brak możliwości dostarczenia chłodu do zaprojektowanych pomieszczeń. Z uwagi na specyfikę instalacji całego systemu nie było możliwości ingerencji i poprawy jego działania z przyczyn zabudowania w całości instalacji dystrybucji powietrza. W odzewie przygotowaliśmy alternatywną ofertę oraz wykonaliśmy instalację klimatyzacji dla 4-rech urządzeń klimatyzacyjnych typu konsola.