W odpowiedzi na zapytanie w nowo budowanej Restauracji zaprojektowano urządzenia klimatyzacyjne typu kaseta firmy Rotenso. Urządzenia zostały wcześniej przygotowane do zabudowy sufitowej, następnym etapem był biały montaż oraz uruchomienie. Dla potrzeb na chłód zaprojektowano urządzenia o łącznej mocy chłodniczej 26 KW.