W poniższym artykule dotkniemy tematu który jest nadzwyczaj złożony, ponieważ każda Inwestycja posiada indywidualną charakterystykę energetyczną, metraż, przeznaczenie ( dom, sklep, biuro, zakład produkcyjny itd. ) czy też wskazania a nawet wytyczne utrzymania temperatur. Koszty ogrzewania czy też chłodzenia będą zależeć od wielu czynników natomiast skupimy się wyłącznie na największych o których powinniśmy mieć świadomość.

Moc pompy ciepła – jest to najbardziej oczywista przyczyna końcowych rachunków za energię elektryczną, im większe zapotrzebowanie na ogrzanie tym większa moc urządzenia.

Typ pompy ciepła – niskotemperaturowa czy też wysokotemperaturowa, wybór takiego urządzenia następuje w momencie wyliczeń jaka temperatura medium np. woda w grzejnikach powinna mieć temperaturę dla komfortowego bytowania w okresie zimowym dla konkretnej inwestycji budowlanej.

Rodzaj instalacji – ogrzewanie tradycyjne grzejnikowe, podłogowe, poprzez klimakonwektory czy też mieszane, od rodzaju instalacji dobieramy typ pompy ciepła opisany wyżej.

Powierzchnia budynku oraz poziom jego energooszczędności – im większa powierzchnia a mniejsza energooszczędność tzn. ( zła izolacja budynku posadzek, ścian czy dachu; słaba jakość izolacyjna materiałów użytych dla wzniesienia ścian; jakość stolarki okiennej czy drzwiowej; brak odzysku ciepła; itd. ), tym większa moc pompy ciepła

Odzysk ciepła – montaż instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła inaczej zwany rekuperacją pozwoli na zniwelowanie mocy zapotrzebowanie na ciepło i poprawi energooszczędność budynku

Liczba domowników – Im większa eksploatacja urządzeń i instalacji domowych, tym koszt ogrzewania pompą ciepła może wzrosnąć przykładem jest większe zapotrzebowanie na ciepłą wodę, utrzymywanie komfortowych temperatur dla wszystkich pomieszczeń czy nawet zwiększonego ruchu rozszczelnienia budynków typu wyjść i wejść do pracy, szkoły, sklepu, ogrodu itp.

Temperatura zewnętrza i wewnętrzna – istotnym aspektem są panujące na zewnątrz warunki atmosferyczne oraz zadana temperatura w wewnątrz budynku przez domowników.

Cena energii elektrycznej – ceny paliw tradycyjnych nieustannie rosną podobnie będzie z energią elektryczną choć rokowania są i tak zdecydowanie na plus nośników energii elektrycznej.

Nawiązując do powyższych informacji domniewamy że udało się dobrać odpowiednią pompę ciepła która będzie miała w kartach katalogowych takie informacje jak współczynnik COP oraz SCOP. Obydwa powyższe współczynniki określają nam sprawność pomp ciepła czyli stosunek energii cieplnej wytworzonej przez sprężarkę do energii elektrycznej pobranej z sieci. Sam współczynnik COP pompy ciepła informuje o chwilowej sprawności pompy ciepła w konkretnej temperaturze zewnętrznej oraz konkretnej temperaturze wody kotłowej. Natomiast współczynnik SCOP pompy ciepła to sezonowa sprawność pompy ciepła liczona w skali całego sezonu grzewczego. Więc na podstawie współczynnika SCOP możemy w przybliżeniu ocenić ( w mało profesjonalny sposób ) lecz informacje tę będą znakomitą bazą rozpoznania ewentualnych rachunków za prąd.