Dla doboru pompy ciepła należy policzyć OZC – obliczenie zysków ciepła. Aby wykonać taki dobór potrzebujemy audytora OZC bądź wykonać obliczenia w programie doborowym. Brzmi to dość schematycznie i brzmi jak lot w kosmos, natomiast uważamy że pompa powinna być oczywiście dobrana zgodnie ze stosownymi przepisami i jest ich kilka, lecz z drugiej strony, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, pozwalając na zapewnienie optymalnych kosztów działania, a przede wszystkim zapewnienie komfortu. Pompy ciepła dobieramy w fazie projektu bądź do warunków zastałych na danej Inwestycji poniżej najbardziej popularne:

  • nowa inwestycja forma najbardziej komfortowa i elastyczna to zaprojektuj – wybuduj
  • inwestycja w większości bądź w całości z narzuconym typem górnego źródło ciepła
  • inwestycja w pompę ciepła ze wspomaganiem przez tzw. trzecie źródło ciepła np. już istniejącym
  • inwestycja dla której należy dopasować typ, oraz moc pompy ciepła do istniejących warunków
  • dobór pompy dla obsługi z przeznaczeniem dla górnego źródła ciepła jako ogrzewanie wysokotemperaturowe, niskotemperaturowe bądź mieszane

Kolejnym aspektem doboru urządzenia o parametrach wydajnościowych dopasowanych dla naszych potrzeb będą następujące czynniki:

  • zapotrzebowanie cieplne budynku – suma zapotrzebowania energetycznego po analizie ( rodzaju izolacji cieplnej, skuteczność wentylacji i odzysku ciepła, zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową,
  • powierzchnia domu, kubatura
  • liczba domowników
  • charakterystyka temperaturowa okolicy