Najlepiej na etapie planowania samej inwestycji. Istotną sprawą będzie tutaj jak najbardziej rzetelna informacja o aranżacji wnętrz, każdy szczegół który rodzi się w głowie na umeblowanie wymorzonego domu pozwoli na jak najbardziej trafne zaprojektowanie systemu klimatyzacyjnego. Ważne będzie rozmieszczenie jednostek wewnętrznych tak, aby wpasowały się we wstępną aranżację pomieszczeń. Należy zadbać również o to, by klimatyzatory nie powodowały odczucia przeciągów ponieważ nie będzie to korzystne dla Naszego zdrowia oraz będzie sprawiało dyskomfort który jest nie dopuszczalny. Dobór samej kolorystyki urządzeń na tym etapie ma już mniejsze znaczenie. Estetyka kolorystyczna powinna jednak być wstępnie omówiona w fazie projektu dlatego że nie wszystkie typoszeregi urządzeń klimatyzacyjnych produkowane są w gamie kolorów. Ważne jest także umiejscowienie jednostki czy też jednostek zewnętrznych systemu klimatyzacji. Najlepiej, aby znajdowały się w mało widocznym miejscu tak aby urządzenia nie zaburzały całej stylistyki budynku. Jednocześnie dostęp do jednostki powinien być swobodny, co ułatwi w późniejszym czasie prace serwisowe.

Wcześniejsze zaplanowanie instalacji klimatyzacji pozwala nie tylko na zachowanie walorów estetycznych na zewnątrz i wewnątrz budynku, ale również ma wpływ na koszty późniejszego montażu. Wcześniejsze zainteresowanie się tematem, omówienie, zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji pozwoli Inwestorowi uniknąć przykrych niespodzianek, które często wiążą się z bardziej skomplikowanymi pracami instalacyjnymi i mają istotny wpływ na podwyższony koszt samego montażu klimatyzacji.

Jaki stan budowy dla wykonania instalacji klimatyzacyjnej ? Montaż instalacji klimatyzacyjnych freonowych, sterowniczych, zasilających, skroplin, najlepiej rozpocząć na etapie stanu surowego zamkniętego, po osadzeniu okien i drzwi. Na takim etapie mamy wewnętrzne ściany bez tynków, zewnętrzne bez ocieplenia, dach bez izolacji, wymarzone środowisko dla montera oraz Inwestora ponieważ nie ma na tym etapie żadnych barier. Powyższy etap kończymy zabezpieczeniem instalacji pod kątem dostania się nieczystości oraz zabezpieczamy aby kolejni wykonawcy mieli co najmniej utrudnione zadanie zniszczenia prac.

Jaki stan budowy dla montażu wraz z uruchomieniem urządzeń ? Montaż urządzeń klimatyzacji w większości Inwestycji może odbyć się niemal na końcu. Budynek z zewnątrz wykończony w całości, wewnętrzne ściany pomalowane pierwszą warstwą farby, pomieszczenia względnie wysprzątane, w takich warunkach najczęściej odbywa się biały montaż wraz z uruchomieniem. Mamy wówczas jeszcze czas na drobne zaprawki aby całość Inwestycji była nieskazitelna.